Προσδιορισμός ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή ή μείωση του μισθώματος Απριλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α. 1101 (ΦΕΚ Β’1761/28.04.2021) με τίτλο « Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ