Αναλυτικός πίνακας 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ξ.Ε.Ε. έτους 2021

Αναλυτικός πίνακας 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ξ.Ε.Ε. έτους 2021


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ