Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 20 Δεκεμβρίου 2021 έως και 10 Ιανουαρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616 (ΦΕΚ Β’ 5973/18.12.2021)   και θέμα  « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από  τη Δευτέρα  20 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ