Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιστημονικός εταίρος του ΞΕΕ

Τη Τετάρτη 20 Μαρτίου ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος και ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) κ. Αλέξανδρος Βασιλικός συναποφάσισαν την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής συζήτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ΞΕΕ, επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω διασύνδεσης του αγροτροφικού τομέα με τον ελληνικό τουρισμό και την ξενοδοχία. Ειδικότερα, έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του ΞΕΕ για τη βιωσιμότητα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φιλοξενία ΜΟΥ», τις μελέτες του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων αναφορικά με την σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, καθώς και για την αναμόρφωση του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό».

Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη και υλοποίηση από κοινού ερευνητικών δράσεων και επιστημονικών προγραμμάτων σε θέματα όπως στήριξη της αγροτικής παραγωγής διαμέσου του ξενοδοχειακού κλάδου και του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό», διαχείριση τροφίμων, κυκλική οικονομία, βιώσιμη και τοπική ανάπτυξη.

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, η Γενική Διευθύντρια του ΞΕΕ κα. Αγνή Χριστίδου, ο Πρύτανης του ΓΠΑ, καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας του ΓΠΑ καθηγητής κ. Θωμάς Μπαρτζάνας, η Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης του ΓΠΑ κα. Αιμιλία Βλάμη και η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (Shop Support) κα. Μαρία Δαουτάκου.