Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του ΞΕΕ για την κατάρτιση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε πλήρη λειτουργία η ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του  ΞΕΕ για την κατάρτιση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Μπορείτε να εισέλθετε  στο σύστημα με τους κωδικούς σας μέσω της πλατφόρμας https://services.grhotels.gr/