Μέτρα προσωρινού περιορισμού μεταφορικών συνδέσεων – προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα από το εξωτερικό

Σας αποστέλλουμε την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520 (ΦΕΚ Β’1581/18.04.2020)  με τίτλο « Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ