Προκήρυξη Δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω Covid19 του ΠΕΠ Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής  έχει προβεί στην  προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» . Με την εν λόγω Δράση ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000  € και μέγιστο 50.000 €. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η 20η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση  παρέχονται από το  Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης  της ΕΛΑΝΕΤ Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος), Τηλ.:+30 213 0166100, e-mail: attica-covid@elanet.gr , URL: www.elanet.gr και www.efepae.gr.  Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση attica-covid@elanet.gr.

Η ΕΛΑΝΕΤ συνδιοργανώνει  με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και άλλους φορείς διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, αναφορικά με την προώθηση της δράσης.
Εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (10/11/2020)
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, καλείσθε να το δηλώσετε στο
https://forms.gle/wTmu2oywaUWrjYq96 μέχρι Δευτέρα 9-11-2020, ώρα 17.00.