Μέτρα ενίσχυσης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 214/6.11.2020  ο Ν. 4745, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από  διατάξεις  για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 66: Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Άρθρο 67: Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας

Άρθρο 68: Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού

Άρθρο 69: Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας

Άρθρο 71: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση-εργοδότη στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» περιοχές της Χώρας


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ