Τα review reports πλέον διαθέσιμα μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του ΞΕΕ services.grhotels.gr

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως   γνωρίζετε,  το Ξ.Ε.Ε από τον Ιούλιο του 2019  παρέχει σε  όλα τα ξενοδοχεία -μέλη του   δωρεάν   κάθε μήνα  εκθέσεις διαδικτυακής αξιολόγησης ( review reports), οι οποίες συνιστούν  ένα χρήσιμο εργαλείο καταγραφής της ικανοποίησης των πελατών τους

Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται από διεθνή εταιρεία διαχείρισης φήμης, την Reviewpro, με βάση τις διαδικτυακές αξιολογήσεις των πελατών σας από online travel agents (booking, expedia κ.ο.κ.),review websites (tripadvisor κ.ο.κ..) και πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων ( facebook κ.ο.κ.) σε 45+ γλώσσες.  Έχετε  επομένως τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την ποιότητα των υπηρεσιών σας, να διαπιστώνετε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της επιχείρησής σας, προκειμένου να βελτιώνετε την ικανοποίηση των πελατών σας και τις επιδόσεις του ξενοδοχείου σας.

Οι εκθέσεις αυτές από σήμερα  δεν θα αποστέλλονται  στο e-mail σας, αλλά θα αποθηκεύονται στη μερίδα του ξενοδοχείου  σας  στην πλατφόρμα του ΞΕΕ services.grhotels.gr,  όπου εισέρχεστε με τους κωδικούς σας. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται πιο λειτουργική η όλη διαδικασία, καθώς θα σας  είναι διαρκώς προσβάσιμες όλες οι εκθέσεις μέσα από το σύστημα του ΞΕΕ.

Σημειώνουμε ότι  για κάθε ξενοδοχείο παράγονται από το  σύστημα  2 hotel reports: “monthly report” του προηγούμενου μήνα και “year-to-date report” από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα.

Προς διευκόλυνσή σας έχουμε αναρτήσει ένα σύντομο οδηγό επεξήγησης του περιεχομένου των reports, καθώς και βίντεο στα αγγλικά, που έχει δημιουργήσει η Reviewpro.

Οι υπηρεσίες του ΞΕΕ είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο e-mail επικοινωνίας review@grhotels.gr.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Βασιλικός
Πρόεδρος Δ.Σ.