Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013(ΕΠΑΕ). Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ και τα Παραρτήματα.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ