Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (β'κύκλος επί των όρων και προυποθέσεων υλοποίησης της πράξης "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» παρατείνεται έως και τις 15/02/2012.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ