Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 1η Ιουνίου έως 15η Ιουνίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 (ΦΕΚ Β’2676/31.05.20220 με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ