Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιδότηση παγίων δαπανών - Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ασφαλιστικών εισφορών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΓΔΟΥ 504 (ΦΕΚ Β’ 2236/29.05.2021) και  τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020».
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 33332 (ΦΕΚ Β’ 2229/28.05.2021) και  τίτλο «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ