Αφορολόγητο, ακατάσχετο ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων λόγω πανδημίας- Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων - Θέσεις απασχόλησης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων -Θέματα εμπορικών μισθώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4801 (ΦΕΚ 83 Α’/24.5.2021) με τίτλο «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις»

Σας εφιστούμε  την προσοχή στις παρακάτω διατάξεις

  • Άρθρο 32

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

  • Άρθρο 33

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016

  • Άρθρο 34

Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

  • Άρθρο 35

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011  – Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4399/2016

  • Άρθρο 37

Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ