Διαδικασία επιδότησης αποζημίωσης αποδοχών άδειας εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε  ότι δημοσιεύθηκε η  ΚΥΑ με Αριθμ. 3242/76 ((ΦΕΚ Β’ 284/27.1.2021 ) για τον  «Καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής της επιδότησης αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης – συνεχούς λειτουργίας για το έτος 2020. (ΦΕΚ β’ 284/27.1.2021


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ