Αναστολή συμβάσεων εργασίας κατά τον Φεβρουάριο 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση  με Αριθμ. οικ. 4374/131 (ΦΕΚ Β’ 345/31.1.2021)  και τίτλο « Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ