Κατηγορία:Ψηφιακό Αρχείο Μελετών & Περιοδικών Εκδόσεων

  1. Αρχική
  2. To Επιμελητήριο
  3. Ψηφιακό Αρχείο Μελετών & Περιοδικών Εκδόσεων
Φίλτρο

Ψηφιακό Αρχείο Μελετών & Περιοδικών Εκδόσεων

Γκετοποίηση τμήματος του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και οι συνέπειες του φαινομένου στην οικονομική ζωή της πόλης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι επιπτώσεις που έχει η παράνομη μετανάστευση στην οικονομική ζωή αλλά και στον τουρισμό της… Read more

Ο Τουρισμός στην Ψηφιακή Οικονομία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελέτη αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος καλύπτει κυρίως το θεωρητικό υπόβαθρο και τις επιπτώσεις των… Read more

Τουριστικά Καταλύματα Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους. Ρόλος, Προοπτικές, Μέτρα

Η μελέτη αυτή είναι η δεύτερη που εκπονείται από το ΙΤΕΠ με αντικείμενο διερεύνησης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ελληνικού τουριστικού… Read more

Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Προστασία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη μελέτη αυτή επιχειρείται η εξέταση των μικρο-προβλημάτων, αλλά και του μακρο-προβλήματος, που απορρέουν από άκριτες θέσεις στο… Read more

Ρωσικός Εξερχόμενος Τουρισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελέτη προσεγγίζει το ζήτημα του ρωσικού τουρισμού με προσοχή και διαλαμβάνει σκέψεις και ιδέες που θα μπορούσαν να… Read more