Κατηγορία:Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1206-30/12/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομικών

Διευκρινίζεται ότι στη διαδικασία καταβολής του Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών που προβλέπεται με την Π2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 ΑΥΟ, υπάγονται όχι μόνο τα… Read more

Διαδικασία καταβολής του Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών.

ΠΟΛ.137/4.5.1987 Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγαθών