Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27-7-13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

ΠΟΛ. 1189-29/7/2013


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ