Νέα παρέμβαση του ΞΕΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών για την τροπολογία του άρθρου 33 του κώδικα Φ.Π.Α.

Νέα παρέμβαση του ΞΕΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών για την τροπολογία του άρθρου 33 του κώδικα Φ.Π.Α.(Επιστροφή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών που η λειτουργία τους ξεκίνησε πέραν της 5ετίας)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ