Συμμετοχή επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ

Σας αποστέλλουμε πρόσκληση του ΟΑΕΔ  για την  απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 5.000 ανέργων έως 29 ετών με δεξιότητες στο ψηφιακό μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας  Το πρόγραμμα απευθύνεται  σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά   είναι πιο σημαντικό   για τις    μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, που  επιθυμούν να  επωφεληθούν  από   το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Τα δυνατά σημεία του προγράμματος είναι ότι :

  • δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση
  • έχει μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις
  • οι ασκούμενοι αποζημιώνονται απευθείας από τον ΟΑΕΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ