Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας  την ΚΥΑ με  Αριθμ. οικ. 13800/304 (ΦΕΚ Β’ 1256/ 31.03.2021) και τίτλο «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ