Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  με ημερομηνία 10.06.2021 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση « Επιδότηση κεφαλαίου  κίνησης για τις πληττόμενες από την πανδημία τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ