Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00

Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.2021, που περιλαμβάνει την Κοινή Υπουργική Απόφαση με  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ