ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη  τις μεγάλες δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, αποφάσισε  να συνεχίσει  την πολιτική της  μείωσης κατά 25% των εισφορών και για το 2021, καθώς   και τη μη επιβολή  προσαυξήσεων για  τις οφειλές του 2020.   Ταυτόχρονα έκρινε αναγκαίο να παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη  που έχουν οφειλές  προς το  ΞΕΕ να ενταχθούν σε πρόγραμμα ειδικών ρυθμίσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν στην καταβολή των  καθυστερούμενων  εισφορών.

Το πρόγραμμα των ειδικών ρυθμίσεων  περιλαμβάνει πολλαπλές επιλογές:

  • εφάπαξ καταβολή και έκπτωση των προσαυξήσεων κατά 90%
  • δόσεις με πιστωτική κάρτα ή πάγια εντολή τραπέζης, όπου η έκπτωση των προσαυξήσεων  κυμαίνεται από 80%-40% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και την επιλογή του τρόπου πληρωμής

Οι επιλογές αυτές αναλύονται με λεπτομέρεια στον παρακάτω πίνακα :

A/A Αριθμός Μηνιαίων Δόσεων Έκπτωση Προσαυξήσεων Τρόπος Πληρωμής
1 Πλήρης εξόφληση 90% ΕΦΑΠΑΞ
2.1 12 80% ΠΡΟΓΡAMMA ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
2.2 24 70% ΠΡΟΓΡAMMA ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
2.3 36 60% ΠΡΟΓΡAMMA ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
2.4 48 50% ΠΡΟΓΡAMMA ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
3.1 12 70% ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
3.2 24 60% ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
3.3 36 50% ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
3.4 48 40% ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Η ένταξη στο πρόγραμμα των ειδικών ρυθμίσεων  πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά  μέσα από την  πλατφόρμα  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών του Ξ.Ε.Ε. (services.grhotels.gr)  στην επιλογή «Oφειλές & Ηλεκτρονικές Πληρωμές».