Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2021-2022 με επιταγή κοινωνικού τουρισμού

Σας ενημερώνουμε ότι  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Β’ 2446/8.06.2021 η ΚΥΑ με Αριθμ. 35278 και  αντικείμενο  το «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2021 -2022, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ