ΙΤΕΠ - ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ 2021

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Tο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), εγκαινίασε από το 2019 μια σειρά νέων ερευνών για την αποτύπωση της εκάστοτε τρέχουσας συγκυρίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, με την αποστολή στοχευμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στα μέλη του. Με την παρούσα έρευνα αποσκοπούμε να καταγράψουμε το πώς έχει ανταποκριθεί ο ξενοδοχειακός κλάδος με την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2021 και το πώς αναπροσαρμόζονται οι προβλέψεις και οι προσδοκίες των συναδέλφων για το 2021.

Η άμεση συμμετοχή σας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων του κλάδου, ώστε έγκαιρα και επιστημονικά τεκμηριωμένα η Διοίκηση του ΞΕΕ να εισηγείται προς την τουριστική και οικονομική ηγεσία τις προτάσεις της για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας και την ανακούφιση των πληττόμενων συναδέλφων.

Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και εύκολο να απαντηθεί. Λόγω του επίκαιρου χαρακτήρα του, θα σας παρακαλούσα να το συμπληρώσετε αμέσως μόλις το λάβετε (για να μην σας ενοχλούμε με συνεχείς υπενθυμίσεις), ώστε να έχουμε άμεση πληροφόρηση για την εξαγωγή έγκαιρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθεια και την άμεση ανταπόκρισή σου.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κωνσταντίνα Σβύνου

Πρόεδρος ΙΤΕΠ