Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Παρουσίαση 15 Φεβρουαρίου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός και τα μέλη του Δ.Σ., σας προσκαλούν στη Διαδικτυακή Παρουσίαση του έργου :

«Πλατφόρμα ενημέρωσης και υποστήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα».

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ernst & Young.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022 στις 12.00

μέσω του link https://player.l1vetv.com/artecniko2/grhotels.html

Μπορείτε να προβείτε σε δοκιμή για τη σωστή λειτουργία της σύνδεσης από τις 11.30 π.μ.

Τηλ. Επικοινωνίας : 213-216-9982, κα Μαρίζα Κορωνίδου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ