Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι 22/02/2022- Προϋποθέσεις εισόδου των ταξιδιωτών στη χώρα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω ΚΥΑ:

  • Η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681 (ΦΕΚ Β’607)  και τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο[1]ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00».
  • Η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8504 (ΦΕΚ Β’ 606) και τίτλο «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6757/ 4.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 431).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ