Επιδοτήσεις για κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω ΚΥΑ:

  • ΚΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333 (ΦΕΚ Β’603)και  τίτλο «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021.»
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435 (ΦΕΚ Β’603) και τίτλο «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ