Πλατφόρμα ενημέρωσης και υποστήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα

H Διαδικτυακή παρουσίαση του έργου που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ernst & Young θα προβληθεί Live την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου στις 12:00.