Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ασφαλιστικών εισφορών - Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

 

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση  με Αριθμ. οικ. 7078/323 (ΦΕΚ Β’ 819/2.3.2021)  και θέμα «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19».
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. οικ. 9500/322 (ΦΕΚ Β’821/2.3.2021)  και θέμα «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ