Παράταση δυνατότητας υποβολής της Α.Π.Δ.των επιχειρήσεων να υποβάλλουν τις Α.Π.Δ. περιόδων μέχρι 31/1/2014 αποκλειστικά με μαγνητικό μέσο στο υποκ/μα του ΙΚΑ της περιοχής τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ