Κατάργηση του "Ειδικού βιβλίου υπερωριών" και μετατροπή του σε "Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών".

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ