Οι αποφάσεις για την παράταση φορολογικών υποχρεώσεων σε πληγείσες περιοχές από έκτακτα καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ εννέα ΠΟΛ για την παράταση και την αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιών και βροχοπτώσεων.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ