Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από  παρέμβαση του ΞΕΕ, της ΠΟΞ  και άλλων συλλογικών φορέων στο Υπουργείο Εσωτερικών  ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την  υποβολή δήλωσης με τα ορθά στοιχεία  για τον καθορισμό της  επιφάνειας ή και της χρήσης  του ακινήτου για τον υπολογισμό τελών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού