Ενημέρωση 26 Αυγούστου 2020

Σας ενημερώνουμε για:

  • Την ΠΝΠ της 22/8/2020 (ΦΕΚ 161 Α’) για την παράταση των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών μέχρι 31/10/2020 (άρθρο 7 της ΠΝΠ), καθώς και για τη λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (άρθρο 8)
  • Την υπ. Αριθμ.Α.1191 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών  ( ΦΕΚ 3506 Β’25/08/2020) σχετικά με την υπαγωγή αξιογράφων οφειλόμενων α) από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του τριτογενούς τομέα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και β) από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στο ευεργέτημα της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ