Επιστρεπτέα Προκαταβολή: παράταση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2020.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ