Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού στην περιφέρεια Αττικής

Σας ενημερώνουμε για την ΚΥΑ με Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 (ΦΕΚ Β’ 4019/20.09.2020),  με την οποία καθορίζονται  έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού στην περιφέρεια Αττικής από τις 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2020.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ