Λίστα κατ΄ εξαίρεση ανοικτών ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα - List of hotels that operate exceptionally throughout the country

Αναρτήθηκε στο site  του Υπουργείου Τουρισμού η λίστα  των ξενοδοχείων ανά περιφερειακή ενότητα,  τα οποία  θα μείνουν ανοικτά  κατ’ εξαίρεση   στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. Η λίστα αυτή είναι προς το παρόν δυναμική και θα συμπληρώνεται διαρκώς από το Υπουργείο  Τουρισμού.

The list of the hotels in Greece, which will remain open exceptionally in each regional unit under the Preventive Measures for the protection of public health against coronavirus, has been posted on the site of the Ministry of Tourism. This list is currently dynamic and will be constantly updated by the Ministry of Tourism.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ