ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω πράξεις της Διοίκησης:

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β’ 1432) με τίτλο «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού», με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απλή χρήση αιγιαλού χωρίς δημοπρασία για ξενοδοχεία και κάμπινγκ.
  • Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 22/9.03.2023  με τίτλο «Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου»

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ