Ενημέρωση για προσκλήσεις προγραμμάτων χρηματοδότησης

Σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του Helpdesk του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναρτάται συνεχώς  πληροφόρηση για ανοικτές και επικείμενες προσκλήσεις προγραμμάτων ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης που μπορούν να ενισχύσουν τις επενδυτικές σας δράσεις.

Σας επισημαίνουμε τις παρακάτω ανοικτές προσκλήσεις για επιχορηγήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον:

  • Πρόσκληση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε  εδώ

Το ΞΕΕ αντέδρασε έντονα απέναντι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τη χθεσινή δημοσίευση της παραπάνω πρόσκλησης, όπου διαπιστώθηκε ότι τελικά  εντάσσονται στο πρόγραμμα  μόνο τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων άνω των 12 κλινών, τα παραδοσιακά, οι ξενώνες φιλοξενίας νέων και τα κάμπινγκ 3 αστέρων και άνω, αποκλείοντας το 75%  του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας.

  • Πρόσκληση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία Helpdesk, λειτουργεί ως μια σταθερή δομή διαδραστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας με όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου.  Στην σελίδα  «Υποβολή Ερώτησης», μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς το ερώτημά σας, σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις μιας πρόσκλησης. Οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου από την ΕΥ θα παραλάβουν το ερώτημά σας και θα σας απαντήσουν γραπτώς εντός 48 ωρών, παρέχοντάς σας υπηρεσίες προκαταρκτικής συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.