Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 1999 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού 1999 ανά κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ