Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 1998 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού 1998 ανά κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ