Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 1997 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού 1997 ανά κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ