Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 1996 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού 1996 ανά κατηγορία και Περιφέρεια σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ