Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 1992 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού 1992 ανά κατηγορία και Περιφέρεια σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ