Καθορισμός των ΚΑΔ για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Α 1022 Απόφαση  του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 516/9.02.2021) με τίτλο «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021…».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ