ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος Μαΐου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι  εκδόθηκε  η με Αριθμ. Α. 1114 (ΦΕΚ Β’2149/25.05.2921)  Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο  «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ