Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για «Διενέργεια αποσβέσεων και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών πληττόμενων από την πανδημία COVID– 19 επιχειρήσεων

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. Ε2110/21.0.5.2021 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ ,  η οποία  παρέχει διευκρινίσεις  σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων, τη φορολογική αντιμετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ